Równe warunki

Sdílet

Równe warunki

dla osób zatrudnionych przez agencję takie same jak dla osób zatrudnionych bezpośrednio u pracodawcy, po 3 miesiącach możliwość zatrudniena wprost u pracodawcy.