Początkowe wynagrodzenie

Sdílet

Początkowe wynagrodzenie

32 600 koron + premia – w zależności od stanowiska pracy i miejsca zamieszkania pracownika. Perpektywa stałego zatrudnienia i umowy na czas nieokreślony.